Energie opbouwen

21 december is al weer lang geleden, lijkt het bijna. Ik heb een hele magische dag beleefd met twee schitterende bijeenkomsten om de overgang in mezelf en in mijn omgeving te markeren. Ik heb wederom ervaren wat er gebeurt als mensen zich werkelijk verbinden, zodat maskers af vallen, voor zover die er nog waren. Ik heb wederom ervaren hoe mooi een gezamenlijk opgebouwde energie voelt van bijna 40 mensen die vanuit hun hart aanwezig zijn, die hun schoonheid laten stralen. Dan…ja dan …is het leven zo feestelijk. En het is zo dichtbij, elke groep die wil kan dat bereiken!

Wat merk jij van de Nieuwe Wereld?

21 december is veel te veel opgehangen aan de Maya-kalender. Die is geëindigd, en ‘dan hebben we dat dus ook weer gehad’. Jaja. In de media-versnippering klinkt nauwelijks door waar het echt om draait: dat zaadjes geplant zijn voor een nieuwe wereld. ‘Ik merk er anders nog niets van, dus het zal allemaal wel’. Ik merk er wel degelijk iets van, al werkt het veel subtieler dan veel mensen beseffen.

Go with the flow betekent dan ook echt go…

Het is heel dubbel: die nieuwe wereld gaat zowel vanzelf, maar we moeten ook iets doen. Go with the flow: betekent ook GAAN, en niet alleen maar zitten te trippen of te blissen.

Gaan veronderstelt onderscheidingsvermogen wanneer je gaat, op welk pad je gaat en hoe je gaat.

Echte werk begonnen

Ik ervaar nu dat het echte werk begonnen is. Ik heb erg toegeleefd naar 21 december, en nu is die datum voorbij, en wat is er dan? Dezelfde wereld? Ja grotendeels al is de wereld wel degelijk een stuk geshift. Nu kan het echte werk beginnen lijkt het…juist omdat de climax weg is. Dan is er des te meer het hier en nu om mee aan de slag te gaan.

Wat heb ik te doen?  Verbinden met de Bron, verbinden met het Licht, heling op aarde brengen zodat onze samenleving nieuwe vormen kan aannemen. Een update, een reboot, een reset…

Er is nog zoveel te doen, zoveel te helen. Ik ga niet uitweiden over de misstanden in de samenleving, maar ja, ik voel nu ook heel sterk dat ik niet achterover kan zitten. Een concrete actie van deze week was dat ik commitment heb gegeven voor meewerken aan een publieksmanifestatie over slimmere en gezonde mobiliteit in en rond Utrecht. Ik heb al enkele creatieve ideeën voor communicatie aangedragen.

Het echte kompas weet waar te beginnen…

Af en toe weet ik ook niet goed waar te beginnen. Echt alleen maar in het hier en nu zijn en werken? Ik heb zelf wel een grotere context nodig, een missie als anker, een plaatje waar ik naar toe werk. En natuurlijk verandert dat, dat is juist geweldig. Waar wil de energie heen?

Laat ik dan mijn lijf en hart nog meer als kompas gebruiken om daar antwoord op te vinden…..