Sinds kort is Wayra partner van trainingsbureau Constitute. Ik verzorg voor hen de tweedaagse trainingen ‘Effectieve Communicatie’ in Utrecht. Daarin staat centraal om te leren communiceren van mens tot mens in een zakelijke omgeving. Van “ze snappen/horen me niet” naar “hoe zorg ik dat ik helder over kom” vanuit eigenheid en empatische verbinding. De eerste trainingen zijn op 7 en 28 januari 2015.

Constitute is een vernieuwende partij met haar wortels in de finance. Opgericht in 1998 door drs. Emile J. ten Hoor RA. Hij werkte als registeraccountant metConstitute-logo-medium management en directies van vele financiële instellingen. Constitute biedt behalve Financiële trainingen en trainingen voor Risciomanagement en Compliance ook trainingen voor management, leiderschap en persoonlijke effectiviteit. Daarbij hoort Effectieve Communicatie.

Colette Gaillard van Constitute over de samenwerking met Wayra: “Marnix werkt vanuit een sterke positieve energie. Hij kijkt verder dan het tekstboek en gaat op zoek naar verbinding en beleving. Om dat te vinden moet je praktisch aan de slag. De aanpak van Marnix sluit sterk aan op de kernwaarden van Constitute, waar we een open en heldere sfeer nastreven. Alle trainingen bij Constitute zijn bovendien praktisch van aard. Als het lukt om deelnemers nieuwe kennis te laten ervaren is dat heel erg waardevol. Cursisten hebben dan meer en langer plezier van de training. Met Marnix valt er bovendien altijd te lachen, dus ook veel plezier tijdens de training!”

Eenvoud en helderheid

De financiële sector wordt van oudsher gekenmerkt door weinig transparantie, jargon en complexiteit. Het is de missie van Constitute om de transparantie in de financiële sector en de zakelijke omgeving te verbeteren door organisaties en mensen te ondersteunen bij deze ontwikkeling.

Constitute gaat uit van de kracht van eenvoud. Vrijwel niets is echt ingewikkeld, maar vaak wordt het wel zo gepresenteerd. Constitute wil kennis beschikbaar stellen voor iedereen en zo het inzicht en onderlinge controle in de financiële sector verbeteren.

De training Effectieve Communicatie

Geweldloze Communicatie is een van de pijlers van de training. Centraal staan heldere en simpele gesprekstechnieken en ook het beter leren herkennen en uiten van emoties en behoeften. Deelnemers ontvangen steeds stukjes theorie die dienen als handvat voor de praktijk. In de training, en tussen de twee trainingsdagen, wordt veel geoefend. Voorbeelden uit eigen praktijk vormen een belangrijk onderdeel van de behandelde stof.

Lees meer hier over deze doeltreffende training zoals voor wie het bedoeld is, data en aanmelden.