Je denkt: meer slimme mensen aannemen vergroot de intelligentie in mijn team? Dat helpt zeker. Maar wat slim is in de ene situatie, is dat niet in de andere. Liever iets tijdloos, wat het bevattingsvermogen van 1 individu overstijgt. Daar heb je meer aan, omdat het duurzamer werkt.

Waar het om gaat is collectieve intelligentie. Een veld vol informatie leren aanspreken dat groter is dan wat individuen kunnen bieden. Het is één van Wayra’s trainingen voor innovatieve teambuilding. Hier alvast enkele simpele tips.

We brengen onze hersengolven in een andere staat , zodat we creatiever zijn, meer (relevante) signalen oppikken en ze beter verwerken. Dat is een voorbeeld van innovatieve teambuilding.

Hoe organiseer je dit in je team? Je kunt hier op meerdere niveaus naar kijken. Uitgaande van een meeting waarvan je wilt dat die andere uitkomsten levert, een doorbraak, dan helpt dit:
 • Heb het erover: ga in gesprek over welke wijsheid jouw team kan gebruiken en waarvoor. Wat kan dat gaan brengen? Gebruik je voorstellingsvermogen, juist ook met ogen dicht.
 • Organiseer een ander soort meeting. Benoem de meeting anders, definieer een duidelijk vraagstuk en doel, en ga aan de slag, en maak duidelijk dat je het anders wilt dan ‘normaal’. Zorg voor een begeleider die het ook anders kan, die niet vastzit aan geijkte manieren.
 • Richt de meeting anders in, ook fysiek: zit bv. in een cirkel; of blijf staan; gebruik wellicht voorwerpen die aanzetten tot vrijer associëren e.d.; ga bewegen om los te komen. In elk geval in het begin, en het kan ook later nog eens.
  .
.
Samen slimmer

 • Gedraag je anders….durf stil te zijn. Luister goed naar het ruimere veld om je heen. Durf het niet te weten. Je oordeel uit te stellen. Wees bewust van je mind. Welke afleidende en beperkende gedachten produceert die vandaag weer ns?
 • Laat los, en laat het komen. Blijf voelen waar jijzelf bent, en de groep.
  .
Garanties op succes bestaan niet. Het hangt altijd af van jullie gezamenlijke energie, en bewustzijn. Het werkt heel subtiel, het kan wennen zijn. Maar moeilijk is het echt niet.

En er is meer, in en buiten meetings, wat je kunt doen. Ik geef je nog wat aanvullende tips.

 • Lachen. Dat brengt je heel snel meer naar hart en buik, voorbij oordeel. Dat remt alleen maar. Bovendien verdwijnt stress al na 10 minuten, worden de koppies in zeer korte tijd verfrist, en ontstaat er meer verbinding met elkaar. Dan staan de lichten op groen om slimmer en creatiever te zijn.
 • Je lichaam veel meer aanspreken. Want als we fysieker bewegen, kan onder meer ons bloed meer stromen, gaan we minder piekeren en spreken we een ruimere intelligentie aan dan alleen de ratio. In de training van Wayra bewegen we dus regelmatig.
 • ‘Spreek alleen als het een verbetering is van de stilte’. Heel mooi gezegde. Benut zelf en als groep(je) stilte: spreek met tussenpozen, en gebruik de ‘5 second rule’. Start in een cirkel, met stilte, ieder ogen dicht. Een deelnemer spreekt pas als hij echt iets zinnigs te melden heeft. Kijk maar ‘ns wat een verschil dat al maakt. Een ander reageert pas na minimaal 5 seconden, en ook pas als hij echt iets zinnigs wil overbrengen. Je merkt dat je heel anders gaat luisteren. Geen verwijten, oordelen, niemand springt ergens meteen bovenop. Je spreekt een dieper weten aan.
 • Slapen en gapen op het werk. Wie zegt dat we de hele dag alert moeten zijn? Is vrij vermoeiend toch? Bij adviesbureau &samhoud kon het eind jaren 90 al: een slaapplek op het werk. Even een powernap, en je bent weer helemaal fris. Ok, ok, ik weet het: de meeste werkplekken bieden dat niet. En dus…wees vernieuwend, ga dan doezelen. Even rustig zitten, ogen dicht en zakken maar. Laat los wat anderen ervan vinden, en verwelkom de gaap. Je merkt dat al na 1 minuut je hersenen zich anders gedragen. Kijk maar uit voor briljante nieuwe ideeën!
 • Denk liever in termen van een veld, dan alleen ‘mensen bij elkaar’ of ‘een groep’. We bewegen in een context van energie, informatie, bewustzijn. Daarmee kunnen we gerichter interacteren. Dan komen er veel meer oplossingen en inzichten. Onderbouwing: o.a. Lynne McTaggart, Rupert Sheldrake, Theory U (Otto Scharmer).
Wayra helpt ook jouw team/organisatie hierbij. Maak een proefsessie mee. Het kan de start zijn van een nieuwe methodiek. Of je bouwt dit in je project.

Kijk hier voor meer info over deze training voor teams. En neem contact op met Marnix: 06 15 05 08 24, marnix@wayra.nl.