Ik ben ook actief in de organisatie Our Human Nature en voor de stichting TouchedbyWater.

Our Human Nature is een organisatie van procesbegeleiders en consultants die werkt aan een ‘Rooted Economy’, een economie die geworteld is, lokaal en regionaal. De kapstok is LiberTerra Living, een gecombineerd concept voor wonen met voedselteelt.

Ga naar www.ourhumannature.co

Our Human Nature is ook kwartiermaker van de stichting TouchedbyWater. Deze stichting wordt voorjaar 2020 opgericht. Waarom? Voor de emancipatie van de mens, voor de toekomst van de mens, of liever: voor de toekomst van het Leven, is het noodzakelijk dat er een herverdeling komt van kennis. Keuzes maken vraagt om de werkelijkheid te kunnen zien, met data en kennis over de mens en zijn omgeving.

Het grootste gevaar voor een duurzame toekomst is dat we steeds minder brondata zien. En dat data en kennis via filterende kanalen tot ons komen. Wat is nog waar? Hoe richt je een bottom-up leven in als je niet van informatie op aan kan? Hoe bewaren we de balans van een diverse ecologie zonder dat we diep inzicht hebben in die ecologie? Met ecologie bedoelen we hier het verband van het AL: natuur, mens en leven.

Met de onafhankelijke stichting TouchedByWater willen wij hier mede een antwoord op geven.

De twee belangrijkste activiteiten van de stichting worden:

  1. Inspiratie via lezingen, excursies en films.
  2. Het inrichten van open source dataplatforms die ons allen kunnen helpen bij het inrichten van een duurzaam leven.

Sponsor je de grote wandeltocht van 2700 km. over het Groene Voedselpad?

Ga naar https://www.touchedbywater.org/